Kontakty

GaiaHemp s.r.o
Šenkvická cesta 1/A
90201 Pezinok
Slovensko

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 153717/B
IČO: 53827848
DIČ: SK2121519785


Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK9609000000005182959505
SWIFT: GIBASKBX
Telefón: +421908522665
Kontrolný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec.

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: