Príbeh: Ako sa náš zákazník aj s proteínom ocitli zadržaný na colnici.

Konope sa často stretáva s mnohými predsudkami a nedorozumeniami, ktoré zatienia jeho skutočný potenciál a širokú škálu využitia. Príbeh, ktorý by som vám chcel priblížiť, odhaľuje, ako ľahko môže byť konope nesprávne interpretované a aké prekážky to prináša nielen pre podniky, ale aj pre jednotlivcov po celom svete.

Nedávno sme sa dozvedeli o incidente, ktorý sa odohral pri posielaní balíka s naším konopným proteínom do Srílanky. Tento prípad, ktorý sa na prvý pohľad zdal byť bežnou medzinárodnou zásielkou, sa rýchlo premenil na situáciu, ktorá by mohla byť námetom na film. Produkty našej firmy, ktoré sú známe pre svoju vysokú kvalitu a čistotu, sa nečakane stali stredobodom colného vyšetrovania.

Pri doručení do Srílanky bol balík, obsahujúci konopný proteín, spolu s jeho adresátom, zadržaný na colnici. Dôvodom bolo zobrazenie konopného listu na obale a samotný obsah balíka. Toto vyvolalo celodenné vyšetrovanie, počas ktorého bol príjemca vypočúvaný, ako keby sa jednalo o hlavnú postavu v detektívke, nie o konzumenta zdravých výživových doplnkov.

Naša reakcia ako firmy GaiaHemp bola okamžitá. Poskytli sme vyjadrenie o produkte, ktoré potvrdilo, že náš konopný proteín neobsahuje THC – psychoaktívnu látku, ktorá sa nachádza v marihuane. Napriek tomu absurdnosť situácie týmto nekončila.

Tento incident odhalil hlboko zakorenené predsudky a nezmyselné opatrenia, ktoré sú stále prítomné nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Poukazuje na potrebu prehodnotiť naše postoje a zákony týkajúce sa konope, rastliny s bohatým spektrom využitia, od výroby odevov po výživové doplnky, ktorá je neprávom stigmatizovaná kvôli zastaraným názorom a neinformovanosti.

Je dôležité, aby sme sa zamerali na vzdelávanie a osvetu o skutočných vlastnostiach a výhodách konope. Tento prípad jasne ukazuje, že je čas prekonať existujúce predsudky a začať plne využívať potenciál, ktorý konope ako rastlina ponúka.

Nechajme tento príbeh slúžiť ako pripomenutie, že konope nie je len zdrojom kontroverzie, ale rastlinou s mnohými pozitívnymi využitiami. Je čas rozšíriť naše vedomosti a pohľady na konope, aby sme mohli plne využiť jeho potenciál pre lepšiu budúcnosť.

unnamed 1  unnamed 2  unnamed 3